Ogłoszenia Parafialne

II Niedziela po Bożym Narodzeniu

3 Stycznia 2021 r.

 

  1. W środę 6 stycznia przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego tak zwana Uroczystość Trzech Króli. Porządek Mszy świętych jak w niedzielę. Nie ma Mszy świętej nowennowej.

  2. Okres Bożego Narodzenia wiąże się z odwiedzinami duszpasterskimi. W tym roku ze względu na panującą epidemię nie ma możliwości, abym odwiedził Wasze rodziny w Waszych domach. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam na wspólną modlitwę w intencjach poszczególnych rodzin do naszej świątyni. W poniedziałek na wspólną modlitwę zapraszam mieszkańców Woli Spławieckiej i Suchar, we wtorek mieszkańców Kalisk i Kalisk Parcele, w czwartek mieszkańców Józefowa i w piątek mieszkańców Kalinowca. Jeżeli, ktoś ma dobrą wolę i chciałby złożyć ofiarę na parafię to bardzo proszę przygotować podpisaną kopertę i w czasie tych Mszy świętych za poszczególne rodziny złożyć je na tacę. Za wyrozumiałość i dobroć serca w imieniu wszystkich parafian, jak i swoim już teraz wyrażam wdzięczność.

  3. Poniżej podaję tekst do wykorzystania podczas modlitwy rodzinnej z prośbą o błoogosławiństw Boże dla rodziny na rok 2021.

  4. MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA RODZIN Śpiew kolędy W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Lektura Pisma: (Łk 9, 1-9) Z Ewangelii wg św. Łukasza Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek, imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: «Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu». Zszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: «Do grzesznika poszedł w gościnę». Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie». Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło». Prośby Chrystus przebywając wśród ludzi, żył w rodzinie i obdarzał ją niebieskim błogosławieństwem. Prośmy go pokornie o opiekę nad nami i wołajmy do Niego: Panie obdarz naszą rodzinę (nas) swoim pokojem Ty, poddany Maryi i Józefowi, uświęciłeś życie rodzinne, - uświęć naszą rodzinę (nas) swoją obecnością. Ty ukazałeś swoją świętą Rodzinę jako godny podziwu wzór modlitwy, miłości i spełniania woli Ojca, - uświęć naszą rodzinę (nas) swoją łaską i napełnij ją swymi darami. Ty kochałeś swoich bliskich i przez nich byłeś kochany, - zachowaj wszystkie rodziny w pokoju i wzajemnej miłości. Ty przemieniając wodę w wino w Kanie Galilejskiej, pierwszym znakiem uradowałeś nowo założoną rodzinę, - przynieś naszej rodzinie (nam) ulgę w cierpieniach i niepokojach, i obdarz radością. Modlitwa Ojcze nasz. a następnie Błogosławiony jesteś, Boże, Ty zechciałeś, aby Twój Syn, który stał się człowiekiem, był członkiem ludzkiej rodziny i wzrastał w jej wspólnocie, dzieląc jej troski i radości. Ciebie więc, Boże, pokornie błagamy, otaczaj nas opieką i umacniaj swoją łaską, abyśmy cieszyli się pomyślnością i zgodą, i głosili w świecie Twoją chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. AMEN. Na zakończenie Pan Jezus, który przebywał ze swoją rodziną w Nazarecie, niech zawsze pozostaje wśród nas, niech nas zachowa od zła wszelkiego i sprawi, abyśmy byli jednym sercem i jedną duszą. Który żyje i króluje na wieki wieków. AMEN. Śpiew kolędy