CHRZEST ŚWIĘTY

Sakrament ten udzielany jest zasadniczo w drugą i czwartą sobotę miesiąca w czasie Mszy świętej. Rodzice dziecka odpowiednio wcześniej powinni przybyć do kancelarii parafialnej z aktem urodzenia dziecka. Wybrane imię powinno być takie, by miało ono świętego patrona. Rodzice chrzestni, zgodnie z prawem kanonicznym, muszą być osobami wierzącymi i praktykującymi, którzy przyjęli już sakrament bierzmowania. Za katolika praktykującego uznaje się kogoś, kto żyje zgodnie z wymogami moralnymi Kościoła (m.in. WYKLUCZONE jest życie w wolnym związku lub tylko w związku cywilnym), jak i uczestniczy w coniedzielnej i świątecznej Mszy świętej oraz spełnia obowiązek spowiedzi wielkanocnej. W związku z tym muszą oni przedstawić zaświadczenie od Księdza Proboszcza swojej parafii, że są godni pełnić funkcję rodzica chrzestnego.

BIERZMOWANIE

Sakrament ten udzielany jest co drugi rok, poprzedzony dwuletnim przygotowaniem.

EUCHARYSTIA

Sakrament ten związany jest przede wszystkim z udzieleniem I Komunii św. Od 2012 r. uczniowie rozpoczynający naukę w klasie I będą przystępowali do tego sakramentu w klasie III, niezależnie od wieku w jakim rozpoczną naukę szkolną. W naszej parafii I Komunię św. dzieci będą przyjmowały w czwartą niedzielę maja, po przygotowaniu, które obejmuje katechezę szkolną i przygotowanie w parafii.

MAŁŻEŃSTWO

Narzeczeni pragnący zawrzeć ten sakrament w odpowiednim czasie (przynajmniej kilka miesięcy wcześniej) powinni zarezerwować termin uroczystości w kancelarii parafialnej. Na pierwsze spotkanie bezpośrednio przygotowujące do ślubu należy umówić się i przybyć do ks. Proboszcza TRZY MIESIĄCE przed planowanym terminem uroczystości. Należy przygotować i przynieść wówczas następujące dokumenty:
- dowód osobisty
- akt chrztu i bierzmowania z ostatnich trzech miesięcy (jeśli te sakramenty przyjęte były poza parafią, w której jest ślub)
- zaświadczenie o ukończonej katechezie przedmałżeńskiej - WYMAGANE!
Jeśli sytuacja tego będzie wymagała, o innych wymaganych dokumentach informacji udzieli ks. Proboszcz. Kolejne etapy i sposoby przygotowania zostaną omówione w czasie pierwszego spotkania.

SAKRAMENT CHORYCH

Jak każdy sakrament udzielany jest osobom żyjącym - nie udziela się go po stwierdzeniu zgonu!.
Przyjmujący powinien być świadomy, dlatego nie powinno czekać się z jego udzielenim do ostatniej chwili. Można go przyjąć w każdej ciężkiej chorobie lub w czasie trwania tej samej choroby, jeśli jest ona przewlekła, a stan chorego wyraźnie się pogarsza. Sakrament chorych udzielany jest ku umocnieniu ciała i ku wzmocnieniu ducha chorego do zmagania się z cierpieniem. Nigdy nie wolno go traktować jako "swoistej wyprawki na tamten świat".