PARAFIA P.W. IMIENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
W ZŁOTKOWIE

Ogłoszenia parafialne na Nidzielę Bożeho Miłosierdzia

Niedziela, 19 Kwiecień 2020 r.

Ogłoszenia parafialne na Nidzielę Bożeho Miłosierdzia


Ogłoszenia Parafialne

Niedziela Miłosierdzia Bożego

19 kwietnia 2020 r.

 1. Dzisiaj w Kościele przeżywamy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Po każdej Mszy świętej odmówimy koronkę do Bożego Miłosierdzia w intencji ustania epidemii i prosząc jednocześnie o łaskę deszczu. Tą niedzielą rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia.

 2. Uroczystość św. Wojciecha – patrona naszej Ojczyzny, jak i naszej Archidiecezji przypada w czwartek 23 kwietnia. W tym dniu pamiętajmy w naszych modlitwach o Księdzu Prymasie, gdyż jest to również dzień wspomnienia Jego świętego patrona.

 3. Przyszła niedzielą jest niedzielą Biblijną, która to rozpoczyna obchody Tygodnia Biblijnego.

 4. Wyrażam, w imieniu wszystkich parafian, głęboką wdzięczność tym wszystkim osobom, którzy nie mogąc uczestniczyć w niedzielnej Mszy świętej z powodu epidemii swoimi ofiarami indywidualnymi, lub wpłatami na konto parafii, wspierają funkcjonowanie naszej wspólnoty w tym wymiarze materialnym.

 5. Msza święta o godz. 1130 w czasie epidemii będzie transmitowana przez internet, a od poniedziałku w nabożeństwach w naszym kościele będzie mogło uczestniczyć maksymalnie 13 osób. Po każdej Mszy świętej śpiewamy Suplikację, a kościół jest otwarty w dni powszednie od godz. 900 do zakończenia wieczornej Mszy świętej.

 6. Uczestnicząc we Mszy świętej transmitowanej przez telewizję, internet, czy też radio Ojciec Święty Franciszek prosi, abyśmy przyjmując duchowo Komunię Świętą odmawiali następującą modlitwę, którą nazwał “Aktem Komunii św. duchowej”. Oto pełny tekst tej niezwykłej choć krótkiej modlitwy:

Kładę się u Twych stóp, o mój Jezu, i ofiarowuję Ci moje skruszone serce,

uniżone w swojej nicości i Twojej świętej obecności.

Adoruję Cię w sakramencie Twej miłości, niewysłowionej Eucharystii.

Pragnę przyjąć Ciebie w tym ubogim przybytku, jaki oferuje Ci mój umysł.

Czekając na radość z sakramentalnej komunii, pragnę przyjąć Cię w duchu.

Przyjdź do mnie, O mój Jezu, kiedy ja, ze swojej strony, przychodzę do Ciebie!

Niech Twoja miłość ogarnie moje całe jestestwo w życiu i śmierci.

Wierzę w Ciebie, Tobie ufam, Ciebie miłuję.

 

 1. Poniżej podaję rozporządzenie Księdza Prymasa.

 

Rozporządzenie szczegółowe abp. Wojciecha Polaka Prymasa Polski,

dotyczące wykonywania posługi duszpasterskiej

w archidiecezji gnieźnieńskiej w czasie stanu epidemii

 

Mając na uwadze nowe decyzje Rządu RP z dnia 15 kwietnia 2020 roku przekazuję Rozporządzenie dotyczące wykonywania posługi duszpasterskiej w czasie stanu epidemii.

 1. Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych z dniem 20 kwietnia 2020 r. ulega zmianie przepis określający liczbę osób mogących uczestniczyć w liturgii. Liczba osób zostaje uzależniona od powierzchni kościoła, przeznaczonej na modlitwę, przy zastosowaniu przelicznika - 1 osoba/ 15 m2 . Do liczby tej nie wlicza się kapłana oraz osób posługujących podczas Mszy Świętej. Należy przy tym pamiętać o zachowywaniu odstępu między wiernymi wynoszącego minimum 2 m.


 

 1. Pomimo powyższej regulacji liturgię należy sprawować nadal przy zaangażowaniu minimalnej liczby osób służących.


 

 1. Na drzwiach kościołów należy wywiesić informację dotyczącą liczby osób mogących uczestniczyć w liturgii w danym kościele i należy ten przepis właściwie egzekwować. Wejście przez zakrystię do kościoła, jak również samą zakrystię, proszę zarezerwować dla duszpasterzy i osób posługujących. Wiernym umożliwić zaś wejście jednym z wejść do kościoła.


 

 1. Przypominam o udzielonej do odwołania wszystkim wiernym archidiecezji gnieźnieńskiej dyspensie od uczestnictwa w Mszach Świętych niedzielnych i świątecznych. Bardzo proszę o jednoczenie się na modlitwie poprzez środki masowego przekazu oraz praktykowanie Komunii duchowej.


 

 1. Jeśli istnieje taka potrzeba duszpasterska księżom proboszczom i administratorom parafii, w których oni sami tylko posługują, udzielam do odwołania zgody na kwadrynację Mszy Świętych.


 

 1. Msze Święte mogą być sprawowane w kościołach parafialnych, filialnych, kaplicach szpitalnych i cmentarnych. W Mszach Świętych sprawowanych w kaplicach domów zakonnych nie mogą uczestniczyć wierni świeccy.


 

 1. Od dnia 20 kwietnia 2020 r. przywrócona zostaje możliwość organizacji uroczystych form adoracji Najświętszego Sakramentu, także tej całodziennej w poszczególnych parafiach z uwzględnieniem przepisów dotyczących liczby wiernych i z zachowaniem zasad ostrożności. Kapłanów oraz osoby życia konsekrowanego proszę, aby nadal gromadzili się na modlitwie różańcowej i adorowali Najświętszy Sakrament, modląc się o ustanie epidemii i za parafian.


 

 1. W ciągu dnia kościoły winny być otwarte, aby wierni mieli możliwość ich nawiedzenia i adoracji Najświętszego Sakramentu.


 

 1. Przypominam, że Stolica Apostolska wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną koronawirusem, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek charakterze, także poprzez modlitwę, opiekują się nimi, udziela daru specjalnych odpustów (Dekret Penitencjarii Apostolskiej odnośnie przyznania specjalnych odpustów dla wiernych w obecnej sytuacji pandemii, z dnia 20 marca 2020 roku).


 

 1. Jeżeli ktoś znajdzie się w bolesnej niemożności przystąpienia do sakramentu pokuty, winien pamiętać, że po gruntownym rachunku sumienia może on wzbudzić w sobie żal doskonały płynący z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, który odpuszcza grzechy powszednie. Żal doskonały przynosi również przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe. (por. KKK, nr 1452).


 

 1. W dalszym ciągu bardzo proszę o należyte zabezpieczanie miejsc do spowiedzi indywidualnej.

 

 1. Posługę wobec osób chorych i w podeszłym wieku ograniczam do sytuacji, w których znajdą się one w niebezpieczeństwie śmierci.

 

 1. W pogrzebie może uczestniczyć tyle osób, ile może zgromadzić się w kościele, w którym sprawowana jest Msza Święta pogrzebowa. Powyższe ograniczenie dotyczy również ceremonii na cmentarzu, z zachowaniem pomiędzy osobami odległości minimum 2 m od siebie.


 

 1. Za zgodą rodziny można ograniczyć ceremonię pogrzebu do stacji przy grobie, a Mszę Świętą w intencji zmarłego odprawić w późniejszym terminie.


 

 1. Jak długo szkoły pozostają zamknięte, a dzieci muszą przebywać w domach, nie mogą być organizowane dla nich żadne zajęcia w parafiach. Zachęcam, aby w porozumieniu z rodzicami, wyznaczyć nowe, jesienne terminy Uroczystości I Komunii Świętych.


 

 1. Z obowiązku zasłaniania nosa i ust podczas liturgii zwolnieni są jedynie duchowni, którzy ją sprawują. Wierni, uczestniczący w liturgii, zgodnie z przepisami państwowymi, mają obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką. Dotyczy to również usługujących przy ołtarzu. Przystępując do Komunii świętej wierni winni odsłonić usta, nie dotykając zewnętrznej części elementu ochronnego. Poza liturgią należy zachować stosowne przepisy prawa państwowego.


 

Postanowienia Rozporządzenia z dnia 19 i 25 marca 2020 roku zostają utrzymane w mocy, o ile nie stoją w sprzeczności z postanowieniami niniejszego Rozporządzenia.


 

Dziękuję serdecznie Wam, drodzy kapłani i osoby życia konsekrowanego, za Waszą posługę i modlitwę. Wszystkim wiernym dziękuję za zrozumienie i stosowanie się do rozporządzeń kościelnych i państwowych.


 

Trwając we wspólnocie Kościoła gnieźnieńskiego zapewniam Was o mojej modlitwie i o modlitwę proszę.


 


 


 

Wojciech Polak

Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński

Prymas Polski

 


 


 

 

 

BIURO PARAFIALNE

Od Poniedziałku do Piątku.
Bezpośrednio po Mszy świętej wieczornej.

MSZE ŚWIĘTE

Niedziele
8.30, 10.00, 11.30

Dni powszednie
18:00

 

KONTO PARAFII

Bank Spółdzielczy w Słupcy, Oddział w Kleczewie
55 8542 0001 3300 0228 0001 7553