PARAFIA P.W. IMIENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
W ZŁOTKOWIE

Ogłoszenia parafialne na III Niedzielę Wielkiego Postu

Niedziela, 15 Marzec 2020 r.

Ogłoszenia parafialne na III Niedzielę Wielkiego Postu


Ogłoszenia Parafialne

III Niedziela Wielkiego Postu

15 Marca 2020 r.

 1. Zachęcam do udziału w nabożeństwach pasyjnych. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek o godz. 1730, natomiast nabożeństwo Gorzkich Żali w niedzielę o godz. 1430. Po nabożeństwie Msza święta bez kazania.

 2. W minioną niedzielę na ogrzewanie zebraliśmy 1 302,00 zł., natomiast na pomoc misjonarzom 128,00 zł. Bardzo serdecznie dziękuję za zrozumienie i ofiarność.

 3. Ludzi dobrej woli proszę o składanie ofiar w zakrystii lub biurze parafialnym na kwiaty do Grobu Pańskiego. Tym, którzy już to uczynili bardzo serdecznie dziękuję.

 4. W związku z korona-wirusem po każdej Mszy świętej, aż do odwołania będziemy śpiewać Suplikację. W środę pół godziny przed Mszą świętą będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu do osobistej adoracji. Od dzisiaj, aż do odwołania każdego dnia kościół będzie otwarty od godz. 900 aż do zakończenia wieczornej Mszy świętej. W tym czasie cudowny obraz Matki Bożej Złotkowskiej będzie odsłonięty. Na podstawie dekretu Księdza Prymasa zostały zawieszone rekolekcje szkolne, parafialne, jak i też dzień spowiedzi świętej.

 5. Jeśli ktoś posiada zdjęcia z peregrynacji Kopi Jasnogórskiej Pani z 1975 roku lub stare zdjęcia z naszej świątyni bardzo proszę o przyniesienie ich do mnie.

 6. Za posprzątanie naszej świątyni na dzisiejszą niedzielę dziękuję mieszkańcom Kalisk: Państwu Przybylskim, Nowakom i Pawlaczykom.

 7. Intencje mszalne -

  UWAGA: JEŚLI RODZINA MA ŻYCZENIE, ABY INTENCJA MSZALNA ZOSTAŁA PRZEŁOŻONA NA INNY TERMIN PROSZĘ O KONTAKT POD NUMER 63 270 11 04

  Gdyby jednak nikt się nie zgłosił, a w kościele nie byłoby wiernych, Msza Święta w podanej intencji zostanie odprawiona.

 8. Tekst Dekretu Księdza Prymasa:

  Gniezno, dnia 13 marca 2020 r.

  N. 650/2020/P

   

   

  D E K R E T

   

   

  W związku z rekomendacją Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski zwartej w Zarządzeniu nr 1/2020 z dnia 12 marca br., zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

  a) osobom w podeszłym wieku,
  b) osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),
  c) dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
  d) osobom, które czują obawy przed zarażeniem

  Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe. Radio Plus prowadzi transmisję Mszy św. o godz. 8.00 z katedry gnieźnieńskiej.

   

  W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:

  - kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,

  - przypominam, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcam,

  - znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,

  - cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,

  - należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,

  - na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,

  - należy zrezygnować z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

   

  Ponadto polecam duszpasterzom:

  - aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,

  - aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,

  - aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

   

  Jednocześnie informuję, że do dnia 29 marca br.:

  - wizytacje kanoniczne parafii oraz liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,

  - zawieszone zostają wszelkie rekolekcje i misje parafialne, rekolekcje szkolne i skupienia dla grup zamkniętych, większe inicjatywy duszpasterskie diecezjalne i parafialne, katecheza parafialna dla dzieci, młodzieży i ich rodziców oraz nabożeństwa drogi krzyżowej dla dzieci,

  - organizację nabożeństwa gorzkich żali pozostawia się roztropnej decyzji księży proboszczów. Osobom starszym zaleca się odmawiać je w domu lub uczestniczyć poprzez transmisję internetową z bazyliki prymasowskiej o godz. 15.00 na stronie archidiecezji gnieźnieńskiej,

  - zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę,

  - decyzję o organizacji innych spotkań w małych grupach pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

   

  W tym trudnym czasie proszę o modlitwę zarówno za osoby chore, dotknięte przez wirus, jak również za wszystkich, którzy chorym pomagają: lekarzy, personel medyczny i służby sanitarne, za osoby pracujące nad wynalezieniem szczepionki. Módlmy się również o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa.

  Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcam do śpiewania w naszych kościołach po Mszach świętych niedzielnych suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

  Wojciech Polak

  Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński

  Prymas Polski

   

  Ks. Zbigniew Przybylski

  Kanclerz Kurii

Publikujemy komunikat Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka w związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.


W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, proszę Księży Proboszczów, by w tej wyjątkowej sytuacji dopilnowali, aby podczas każdej Mszy świętej i nabożeństw celebrowanych wewnątrz kościoła przebywało maksymalnie 50 osób. Na drzwiach wejściowych do świątyni należy umieścić wyraźną informację na ten temat. Zalecam, aby były to w pierwszej kolejności osoby związane z intencją danej Mszy świętej.


Wszystkim wiernym archidiecezji gnieźnieńskiej przypominam o dyspensie od obowiązku uczestniczenia w niedzielnych i świątecznych Mszach świętych do 29 marca br., prosząc, by z tej możliwości skorzystali. Zalecam to szczególnie osobom w podeszłym wieku, chorym, z objawami infekcji, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, a także wszystkim, którzy czują obawy przed zarażeniem. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. w niedzielę nie jest grzechem. Jednocześnie proszę o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji Mszy świętych w środkach społecznego przekazu.


Kapłanów i osoby życia konsekrowanego proszę, aby każdego dnia – bez udziału wiernych – odmawiali Różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Proszę wiernych, aby w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności z kapłanami i osobami konsekrowanymi.


Wszystkich w modlitwie polecam dobremu Bogu i z serca błogosławię.


 

 

BIURO PARAFIALNE

Od Poniedziałku do Piątku.
Bezpośrednio po Mszy świętej wieczornej.

MSZE ŚWIĘTE

Niedziele
8.30, 10.00, 11.30

Dni powszednie
18:00

 

KONTO PARAFII

Bank Spółdzielczy w Słupcy, Oddział w Kleczewie
55 8542 0001 3300 0228 0001 7553