Poświęcenie i uroczyste otwarcie Sali Wiejskiej, Świetlicy w Kaliskach.