Poświęcenie odnowionej kapliczki w Janowie, Dankowie "A" ...