Aktualności |

Co nowego w życiu parafii ...

Sobota, 24 Listopada 2012 r.

Nowy biskup w naszej archidiecezji!

W dniu dzisiejszym, zgodnie z decyzją papieża Benedykta XVI, został mianowany nowy biskup pomocniczy naszej Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Został nim długoletni kanclerz Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, a od niedawna Wikariusz Generalny - ks. dr Krzysztof Wętkowski. Uroczysta konsekracja biskupia nastąpi w gnieźnieńskiej Katedrze 22 grudnia w czasie Mszy św., która rozpocznie się o godz. 11.00. Nowego księdza biskupa polecamy w modlitwie szczególnej opiece Matki Bożej Złotkowskiej. Życiorys oraz rozmowa z biskupem-nominatem znajdziemy na stronie internetowej Archidiecezji Gnieźnieńskiej (patrz: linki).

(.....)
Wtorek, 06 Listopada 2012 r.

"Renesansowa ambona ponownie w kościele!

Dzisiaj nastąpił długo oczekiwany moment. W godzinach południowych w obecności: p. Janusza Tomali - kierownika WUOZ w Poznaniu, delegatura w Koninie, p. Piotra Pawlaka - specjalisty ds. zabytków ruchomych, p. Stanisława Maciejewskiego - z-cy burmistrza Gminy i Miasta Kleczew, p. Mariana Kapeli - z-cy przewodniczacego Rady Miejskiej w Kleczewie, p. Miłosza Kwapiszewskiego - konserwatora oraz ks. Przemysława Franka - proboszcza parafii Złotków, nastąpił odbiór prac konserwatorskich przy zabytkowej, XVI-wiecznej ambonie, która po ponad dwudziestoletniej przerwie znalazła ponownie należne sobie miejsce w złotkowskiej świątyni.

(.....)
Piątek, 31 Sierpnia 2012 r.

Odbiór prac konserwatorskich

Dziś, w obecności p. Janusza Tomali - kierownika WUOZ w Poznaniu-Delegatury w Koninie, p. Piotra Pawlaka - inspektora ds. zabytków ruchomych, p. Agaty Grajkowskiej i p. Agaty Kłosińskiej - wykonawczyń, p. Mariana Kapeli - przedstawiciela Gminy Kleczew i ks. Proboszcza Przemysława Franka, został dokonany odbiór prac konserwatorskich, które zakończyły się 24 sierpnia br. Wykonanie tych prac zostało ocenione bardzo pozytywnie. Należy się cieszyć, że mimo trudnych czasów, nasza parafialna świątynia staje się coraz piękniejsza.

(.....)
Piątek, 24 Sierpnia 2012 r.

Zakończenie renowacji polichromii

Zakończyły się prace przy III i zarazem ostatnim etapie odnawiania ścian w naszym kościele. Te prace były o tyle specyficzne, że dotyczyły jedynej, oryginalnie zachowanej części polichromii w prezbiterium złotkowskiej świątyni. Zgodnie z wytycznymi konserwatora wojewódzkiego prace te musiały zostać zgodnie z oryginalną kolorystyką. Wszystkie etapy renowacji pochłonęły 147.000 złotych. Szczególnie więc słowa podziękowania kierujemy do władz samorządowych Gminy Kleczew, bez pomocy których tych prac nasza niewielka parafia nie byłaby w stanie zrealizować.

(.....)
Sobota, 11 Sierpnia 2012 r.

Renowacja ambony

Trwają prace związane z renowacją zabytkowej ambony, która ponownie znajdzie swoje miejsce w naszej świątyni. Po pierwszym etapie renowacji nie ulega wątpliwości, że pochodzi ona z XVI wieku! Koniec tych prac przewidziany jest na koniec października 2012 r.

(.....)
Wtorek, 07 Sierpnia 2012 r.

Piesza Pielgrzymka z Kościerzyny

W dniu wczorajszym, w święto Przemienienia Pańskiego przez teren naszej parafii przechodziła Piesza Pielgrzymka z Kościerzyny. Wśród 280 pątników pielgzrymowało 9 księży i kilkunastu kleryków. Tradycyjnie Panie z Kół Gospodyń Wiejskich przygotowały poczęstunek, gdyż przy naszym kościele pielgrzymi odpoczywali. Dziękujemy za to wspaniałe świadectwo wiary i prosimy o modlitwę.

(.....)
Środa, 01 Sierpnia 2012 r.

III etap malowania kościoła

Od początku lipca trwają w naszej świątyni, w prezbiterium, prace konserwatorskie, prowadzone przez Panią mgr Agata Grajkowską i Panią mgr Agatę Kłosińską, które mają zakończyć się z ostatnim dniem sierpnia. To już trzeci i zarazem ostatni etap zaplanowanego odnowienia złotkowskiej światyni. Prace związane z odnowieniem wnętrza naszego kościoła rozpoczęły się w 2010 r. od renowacji kaplicy bocznej, a w roku 2011 odrestaurowano nawę główną i część prezbiterium oraz mające ponad 100 lat stacje Drogi Krzyżowej.

(.....)

MSZE ŚWIĘTE

Niedziele
9.00, 11.00, 15.00

Dni powszednie - od 01.IV do 30.IX
18:00

Dni powszednie - od 01.X do 31.III
17:00

BIURO PARAFIALNE

Poniedziałek, wtorek, śoda, piątek, sobota
Pół godziny po Mszy Świętej

KONTO PARAFII

Bank Spółdzielczy w Słupcy, Oddział w Kleczewie
55 8542 0001 3300 0228 0001 7553